Trade union of Latvian Interior employees «Taisnīgu attieksmi cītīgā darbā ar godu pret visiem un ikkatru!»
     Facebook Twitter Skype Draugiem E-pasts

Jaunumi

CEĻVEDIS profesionālās kompetences novērtēšanai

Valsts policijas koledža ir sagatavojusi ceļvedi ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai - šeit.

Precizējošu informāciju par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu Jūs varat saņemt Valsts policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļā, zvanot pa tālruni 67219691, 67219642 vai 25411502.

Profesionālās kompetences kvalifikācijas eksāmens!

Valsts policijas koledža nodrošina iespēju novērtēt amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (instruktoru), kas atrodas dienestā Valsts policijā bez amatam atbilstošas profesionālās izglītības, profesionālo kompetenci kvalifikācijas eksāmenā.

VSSA par izdienas pensijām

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par izdienas pensijām

VP par fiziskās sagatavotības pārbaudēm

Valsts policijas vēstule par fiziskās sagatavotības pārbaudēm.

Atvērtā durvju diena Valsts policijas koledžā!

Valsts policijas koledža (VPK) aicina ikvienu interesentu ierasties VPK Atvērto durvju dienā. Interesenti varēs uzzināt par izglītības iespējām VPK, izmēģināt kādu no iestājpārbaudījumu uzdevumiem, pārbaudīt savas spējas šaušanā, aplūkot koledžas dienesta suņa un topošo policistu paraugdemonstrējumus.

LIDA vēstis

Korekcijas fiziskās sagatavotības prasībās

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība ir saņēmusi vairākus biedru iebildumus par izvirzītajām fiziskās sagatavotības prasībām, konkrēti runa ir par ķermeņa augšdaļas pacelšanu un nolaišanu.

Pamatojoties uz augstāk minēto, arodbiedrība ir nosūtījusi IeM Veselības un sporta centram vēstuli ar lūgumu veikt pasākumus, lai precizētu fiziskās sagatavotības prasības.

PAPILDINĀTS: IeM VSC 15.06.2016. vēstule Nr.28/3-8/740.

LIDA lūdz veikt grozījumus Robežsardzes likumā

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) ir vērsusies pie LR Saeimas sakarā ar nepieciešamību veikt grozījumus Robežsardzes likumā.

2014.gada 23.aprīlī Satversmes tiesa pasludināja spriedumu Par Robežsardzes likuma 49.panta pirmās daļas vārdu "apvienoties arodbiedrībās" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 102.pantam un 108.panta otrajam teikumam un nosprieda: "atzīt Robežsardzes likuma 49. panta pirmās daļas vārdus "apvienoties arodbiedrībās"  par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 108. panta otrajam teikumam”.

PAPILDINĀTS: LR Saeimas 15.06.2016. vēstule Nr. 511.9/6-34-12/16, 20.06.2016.

VRs jāveic Tiesībsarga rekomendāciju ieviešana

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) izskatīja Valsts robežsardzes (turpmāk - Iestāde) iekšējo normatīvo aktu, 19.01.2015. pavēli Nr. 50 “Par maksimālo naudas balvas apmēru sakarā ar nozīmīgu dienesta (darba) pienākumu izpildes laika gada dienu” (turpmāk – Pavēle Nr. 50), ko Iestāde izdevusi, pamatojoties uz citu tās iekšējo normatīvo aktu - 2009. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 46 “Dienesta (darba) kārtības noteikumi” 18.5 punktu.

PAPILDINĀTS:

  1. LR tiesībsarga vēstule par tiesībsarga lietas ierosināšanu, 29.04.2016. 
  2. LR tiesībsarga vēstule par naudas balvas samazināšanu, 11.04.2016. 
  3. LR tiesībsarga atzinums, 14.06.2016.

AIZLIEGTS smēķēt darba un koplietošanas telpās

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība š.g. maija mēnesī, pamatojoties uz saņemtajām sūdzībām no biedriem, sagatavoja un nosūtīja Valsts policijas un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam vēstuli par smēķēšanas problēmu Valsts policijas RRP Rīgas Zemgales iecirknī, kur tiek klaji pārkāpti normatīvie akti, kas attiecas uz smēķēšanu darbavietās darba un koplietošanas telpās.

Biedriem pieejami eksāmena atkārtojuma jautājumi!

Arodbiedrība nodrošina saviem biedriem, kas Valsts policijas koledžā apgūst arodizglītības programmu “Policijas darbs”, pieeju kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas atkārtojuma jautājumiem, kā arī kursa “Šaušanas mācība” atkārtojuma jautājumiem.

Nepieciešamības gadījumā LIDA var konsultēt savus biedrus, kas mācās Valsts policijas koledžā, palīdzot izprast jautājumus un atbildes uz tiem.

LIDA vīzija

          

LIDA mērķi