Pārlekt uz galveno saturu

Papildus piešķirtie naudas līdzekļi 2016.-2018.gadam!

Papildus piešķirtie naudas līdzekļi 2016.-2018.gadam!

Š.g. 16.septembrī  Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (turpmāk - LIDA) piedalījās Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē, kurā tika izskatīts Iekšlietu ministrijas 2016.-2018.gada budžets. Apstiprinātā budžeta ietvaros, papildus piešķirtie līdzekļi 2016. – 2018.gadiem:

Amatpersonai uz apliecību nomaiņu obligāti jāierodas formas tērpā!

Amatpersonai uz apliecību nomaiņu obligāti jāierodas formas tērpā!

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (turpmāk - LIDA), pamatojoties uz LIDA Biedru iesniegumiem par faktu, ka Valsts policija nespējot nodrošināt pienācīgu pārģērbšanās vietu amatpersonām, veicot fotografēšanos dienesta apliecību saņemšanai, sagatavoja un nosūtīja vēstuli Valsts policijai ar aicinājumu sniegt skaidrojumu par esošo situāciju.

LIDA 5.gadu jubilejas pasākums

Pateicība LIDA par atbalstu!

Pateicība LIDA par atbalstu!

LIDA Biedrs:
"Labdien.Gribu izteikt pateicību LIDA par atbalstu. Šī gada jūnija mēnesī, kad es vērsos pēc palīdzības, jo Centrālā medicīniskā ekspertīzes komisija atzina mani par nederīgu dienetam veselības stāvokļa dēl. Mēģināju atrisināt šo problēmsituāciju. Pēc palīdzības vērsos gan pie vietējās vadības, gan pie dienesta prieksnieka - visi kā viens līdzjūtību izteica, bet palīdzēt nevarēja vai negribēja. Nolēmu ķerties pie pēdējā salmiņa un lūgt palīdzību arodbierībai. Un situācija atrisinājās par labu man. Vēlreiz gribētu pateikties arodbiedrībai un it īpaši Andrejam Melnalksnim, kas palīdzeja man pierādīt, ka mana veselības stāvokļa novirzes neietekmē manu dienesta pienākumu pildīšanu. Tai laika posmā es sapratu cik nozīmīga man ir šī darba vieta, un cik svarīgi ir būt par arodbiedrības biedru. Paldies."
 

Atvaļinājumi un papildatvaļinājumi

Atvaļinājumi un papildatvaļinājumi

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm tiesības uz atvaļinājumu un papildatvaļinājumu, kā arī tā piešķiršanas kārtību regulē trīs normatīvie akti – Latvijas Republikas (turpmāk - LR) 01.10.2006 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums (turpmāk - Dienesta gaitas likums), LR 01.06.2002. Darba likums un LR 01.01.2010. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums (turpmāk – Atlīdzības likums).

LIDA – 5.gadi!

LIDA – 5.gadi!

 
2010.gada 23.augustā 73 cilvēki dibināja Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrību. Tās mērķis bija kļūt par nopietnu organizāciju, kas darbosies iekšlietu darbinieku interesēs un kas apvienos iekšlietu sistēmā esošos darbiniekus.

Ieslodzījuma vietu pārvalde lūdz atsaukt masu mēdijos izskanējušo informāciju!

Ieslodzījuma vietu pārvalde lūdz atsaukt masu mēdijos izskanējušo informāciju!

Tieslietu ministrijas bezdarbība!

Tieslietu ministrijas bezdarbība!

 Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) konstatē, ka Tieslietu ministrija, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs neveic pasākumus, lai nodrošinātu savā padotībā Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) amatpersonu atalgojuma palielināšanu ar 2016. gada 1. janvāri, kā tas ir paredzēts Iekšlietu ministrijas padotībā esošo struktūru amatpersonām – Valsts policijā, Drošības policijā, Valsts robežsardzē, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
 

23.08.2015. LIDA 5 gadu jubileja

21/08/2015 08:27

26.08.2015. LIDA tikšanās ar Valsts policijas vadību par aktuāliem jautājumiem Valsts policijas sistēmā

26/08/2015 08:24
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera