Trade union of Latvian Interior employees «Taisnīgu attieksmi cītīgā darbā ar godu pret visiem un ikkatru!»
     Facebook Twitter Skype Draugiem E-pasts

Jaunumi

ATNĀC uz tikšanos ar LIDA Pārstāvjiem!

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) aicina ikvienu savu biedru un Iekšlietu, Tieslietu ministrijā dienējošo vai strādājošo personu uz tikšanos ar LIDA Pārstāvjiem

š.g 12.maijā plkst.:12.00(līdz ~plkst.:15:30)

Daugavpils olimpiskā centra konferenču zālē

Stadiona ielā 1, Daugavpilī.

Tiekoties ar LIDA pārstāvjiem, iespējams:

1)      iegūt informāciju par LIDA, tās  galvenajiem, aktuālajiem jautājumiem, uzdevumiem – aizstāvēt biedru intereses un darba tiesības, risināt biedru juridiskos konfliktus un problēmas ar darba devēju;

2)      izrunāt esošo, potenciālo LIDA biedru aktuālos jautājumus, kā arī saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas saistībā ar darba vai dienesta attiecībām;

3)      kļūt par LIDA biedru un līdzdarboties LIDA. Pateicoties ikkatra LIDA biedra aktivitātei arodbiedrība var labāk izprast to vēlmes un iespējamos risinājumus, var rezultatīvāk veikt savas funkcijas ar mērķi panākt taisnīgu attieksmi pret visiem un ikkatru, kas strādā vai dienē LR Iekšlietu, Tieslietu ministrijas sistēmā;

4)      kļūt par LIDA biedru un saņemt atbalstu un aizstāvību no LIDA netikai darba tiesisko attiecību jomā, bet arī privātās lietās.

LIDA - Robežsargi un policisti dodas uz Grieķiju

Šī gada 2. aprīlī 20 Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljona amatpersonas devās uz Grieķiju, Lesvos salu, lai sniegtu atbalstu migrācijas krīzes risināšanā Eiropas Aģentūras FRONTEX operācijas ietvaros. FRONTEX operācijas mērķis ir veikt neregulāro migrantu atpakaļ atgriešanas pasākumus no Grieķijas uz Turciju. Eiropas Aģentūras FRONTEX aicinājumam atsaucās Valsts robežsardze un Valsts policija, nosūtot operācijā uz Grieķiju 12 robežsargus un 20 policistus, kuri līdz 30. aprīlim sniegs atbalstu izraidīšanas pasākumos.

Saskaņā ar Arodbiedrību likuma 12. pantu arodbiedrībai pārstāvot un aizstāvot strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses, ir tiesības saņemt informāciju.

LIDA par fiziskās sagatavotības prasībām VP

Šodien, 28.04.2016., Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība ir sagatavojusi un nosūtījusi vēstuli Valsts policijai, lai savlaicīgi informētu Valsts policiju par iespējamiem pastāvošiem riskiem nodarbināto drošībai un veselībai. LIDA aicina Valsts policiju savlaicīgi reaģēt un novērst vai samazināt līdz minimumam pastāvošos riskus nodarbināto drošībai un veselībai.

LIDA vēlas mazināt gadījumus, kad amatpersonas, izpildot fiziskās sagatavotības prasības, netīšām rada sev veselības apdraudējumus un ir spiestas doties uz slimības lapas, tādējādi radot papildus darba slodzi citām amatpersonām. Papildus Valsts policijai būs jāuzsāk nelaimes gadījuma izmeklēšanu.

ATBALSTĪSIM VIENTUĻĀS, JAUNĀS GRŪTNIECES!

Atbalstīsim grūtībās nonākušās vientuļās, jaunās grūtnieces, kuras biedrības "Ģimenes Šūpulis" patvēruma mājā uzturas 6 mēnešu garumā, t.i. līdz sagaidītais bērniņš sasniedzis sešu mēnešu vecumu.

Biedrības «Ģimenes šūpulis» mērķis ir palīdzēt meitenēm integrēties tālākā dzīvē, proti, noskaidrojot katras jaunās sievietes vēlmes un spējas, tiek meklēta nākamā uzturēšanās vieta meiteņu patstāvības nostabilizēšanai: kāda audžu ģimene (laukos), dzīvoklis, ko izīrētu vairākas meitenes kopā, tiek meklēti attāli radi, ar kuriem nodibināt/atjaunot saikni, kā arī izglītības iegūšanas veicināšana utml.

AICINĀM IKVIENU SNIEGT SAVU ATBALSTU  ar mantiskiem (jaunu vai lietotu priekšmetu, lietu, apģērbu) ziedojumiem JAUNAJĀM MĀMIŅĀM UN VIŅU BĒRNIŅIEM.

VALDĪBA ATBALSTA VP attīstības koncepciju

Valdība šodien atbalstīja Valsts policijas attīstības koncepciju, kas paredz nozieguma izmeklēšanas vienkāršošanu un apcietināto personu konvojēšanas funkcijas nodošanu Ieslodzījuma vietu pārvaldei (IeVP).

LIDA vēstis

VRs 19.01.2015. pavēles Nr.50 neatbilstība

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) izskatīja Valsts robežsardzes (turpmāk - Iestāde) iekšējo normatīvo aktu, 19.01.2015. pavēli Nr. 50 “Par maksimālo naudas balvas apmēru sakarā ar nozīmīgu dienesta (darba) pienākumu izpildes laika gada dienu” (turpmāk – Pavēle Nr. 50), ko Iestāde izdevusi, pamatojoties uz citu tās iekšējo normatīvo aktu - 2009. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 46 “Dienesta (darba) kārtības noteikumi” 18.5 punktu.

PAPILDINĀTS:

  1. LR tiesībsarga vēstule par tiesībsarga lietas ierosināšanu, 29.04.2016. 
  2. LR tiesībsarga vēstule par naudas balvas samazināšanu, 11.04.2016. 

VRs atsevišķu amatpersonu rīcība

Saskaņā ar Iekšējās drošības biroja likuma 4.pantu Biroja funkcijas ir atklāt, izmeklēt un novērst noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas un darbinieki, savukārt saskaņā ar Arodbiedrību likuma 12.panta ceturto daļu Arodbiedrības savas kompetences ietvaros bez īpaša pilnvarojuma pārstāv un aizstāv savu biedru tiesības un intereses.

LIDA atbalsta Valsts policijas koledžas talku!

Vislatvijas lielās talkas ietvaros, 2016.gada 22.aprīlī Valsts policijas koledžas personāls un kadeti, ar mērķi labiekārtot un sakopt Valsts policijas koledžas teritoriju, Ezermalas ielā 8a, Rīgā, piedalījās talkā.

LIDA Komanda Stipro skrējienā!

„DNB Stipro skrējiens” ir starptautisks pasākums, kas ietver skriešanas, dažādu veiklības un spēka disciplīnu elementus. Sacensības notiek neierastā vidē. Pārvarot vairākus desmitus mākslīgi un dabīgi radītus šķēršļus, skrienot pa dubļiem un ūdeni.
 
Šogad arī Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība ļaujas izaicinājumam un piedalās šajā skrējienā atpūtas un sporta kompleksā “Zelta Zirgs”, Ķegumā, 2016. gada 7. maijā ar savu komandu Masu startā:
 
Edgars Bole
Juris Peršins
Igors Prazdņikovs
Sandra Rožnaja 
 
LIDA Komandai novēlam: Ticēt sev, cīnīties un izbaudīt katru mirkli!


Lejupielādēt attēlus

DISCIPLINĀRSODS LIDA Biedram - PIEZĪME

Š.g. marta mēnesī tika ierosināta disciplinārlieta pret LIDA Biedru, saistībā ar, iespējams, pieļautu disciplinārpārkāpumu par nepienācīgu dienesta pienākumu izpildi, proti, pēc aizturētas personas liecību pārbaudes uz vietas pabeigšanas kriminālprocesa ietvaros un pirms tās ievietošanas kamerā veica nepienācīgu pārmeklēšanu, kā rezultātā aizturētai personai izdevās ienest kamērā aizliegtu priekšmetu.Iekļautie attēli 1

LIDA vīzija

          

LIDA mērķi