Trade union of Latvian Interior employees «Taisnīgu attieksmi cītīgā darbā ar godu pret visiem un ikkatru!»
     Facebook Twitter Skype Draugiem E-pasts

Jaunumi

Atvērtā durvju diena Valsts policijas koledžā!

Valsts policijas koledža (VPK) aicina ikvienu interesentu ierasties VPK Atvērto durvju dienā. Interesenti varēs uzzināt par izglītības iespējām VPK, izmēģināt kādu no iestājpārbaudījumu uzdevumiem, pārbaudīt savas spējas šaušanā, aplūkot koledžas dienesta suņa un topošo policistu paraugdemonstrējumus.

Apbalvos iekšlietu nozares darbiniekus

Ceturtdien, 5. maijā, plkst. 11.00 Iekšlietu ministrijā notiks Iekšlietu ministrijas apbalvojumu pasniegšanas svinīgais pasākums par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 26. gadadienai, kurā sakarā ar priekšzīmīgu dienesta pienākumu izpildi tiks apbalvoti 67 Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki. 

Tiks pasniegti Ministru kabineta Atzinības raksti, Ministru prezidenta Pateicības, Iekšlietu ministrijas Goda zīmes, apbalvojumi ar personīgo ieroci, kā arī speciālās dienesta pakāpes pirms termiņa.

ATNĀC uz tikšanos ar LIDA Pārstāvjiem!

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) aicina ikvienu savu biedru un Iekšlietu, Tieslietu ministrijā dienējošo vai strādājošo personu uz tikšanos ar LIDA Pārstāvjiem

š.g 12.maijā plkst.:12.00(līdz ~plkst.:15:30)

Daugavpils olimpiskā centra konferenču zālē

Stadiona ielā 1, Daugavpilī.

Tiekoties ar LIDA pārstāvjiem, iespējams:

1)      iegūt informāciju par LIDA, tās  galvenajiem, aktuālajiem jautājumiem, uzdevumiem – aizstāvēt biedru intereses un darba tiesības, risināt biedru juridiskos konfliktus un problēmas ar darba devēju;

2)      izrunāt esošo, potenciālo LIDA biedru aktuālos jautājumus, kā arī saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas saistībā ar darba vai dienesta attiecībām;

3)      kļūt par LIDA biedru un līdzdarboties LIDA. Pateicoties ikkatra LIDA biedra aktivitātei arodbiedrība var labāk izprast to vēlmes un iespējamos risinājumus, var rezultatīvāk veikt savas funkcijas ar mērķi panākt taisnīgu attieksmi pret visiem un ikkatru, kas strādā vai dienē LR Iekšlietu, Tieslietu ministrijas sistēmā;

4)      kļūt par LIDA biedru un saņemt atbalstu un aizstāvību no LIDA netikai darba tiesisko attiecību jomā, bet arī privātās lietās.

LIDA - Robežsargi un policisti dodas uz Grieķiju

Šī gada 2. aprīlī 20 Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljona amatpersonas devās uz Grieķiju, Lesvos salu, lai sniegtu atbalstu migrācijas krīzes risināšanā Eiropas Aģentūras FRONTEX operācijas ietvaros. FRONTEX operācijas mērķis ir veikt neregulāro migrantu atpakaļ atgriešanas pasākumus no Grieķijas uz Turciju. Eiropas Aģentūras FRONTEX aicinājumam atsaucās Valsts robežsardze un Valsts policija, nosūtot operācijā uz Grieķiju 12 robežsargus un 20 policistus, kuri līdz 30. aprīlim sniegs atbalstu izraidīšanas pasākumos.

Saskaņā ar Arodbiedrību likuma 12. pantu arodbiedrībai pārstāvot un aizstāvot strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses, ir tiesības saņemt informāciju.

LIDA par fiziskās sagatavotības prasībām VP

Šodien, 28.04.2016., Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība ir sagatavojusi un nosūtījusi vēstuli Valsts policijai, lai savlaicīgi informētu Valsts policiju par iespējamiem pastāvošiem riskiem nodarbināto drošībai un veselībai. LIDA aicina Valsts policiju savlaicīgi reaģēt un novērst vai samazināt līdz minimumam pastāvošos riskus nodarbināto drošībai un veselībai.

LIDA vēlas mazināt gadījumus, kad amatpersonas, izpildot fiziskās sagatavotības prasības, netīšām rada sev veselības apdraudējumus un ir spiestas doties uz slimības lapas, tādējādi radot papildus darba slodzi citām amatpersonām. Papildus Valsts policijai būs jāuzsāk nelaimes gadījuma izmeklēšanu.

LIDA vēstis

Polijas robežsardzes 25.gadadiena!

17.-19.05.2016. arodbiedrības Valdes priekšsēdētājs Armands Augustāns, vietnieks Andrejs Melnalksnis uzturās Polijā, Belostokā sakarā ar Polijas robežsardzes arodbiedrības uzaicinājumu, kas veltīta Polijas robežsardzes 25 gadadienai.
Latvijā robežsargiem ir tiesības iestāties arodbiedrībā kopš 2014.gada 25.aprīlī, kad tika pasludināts Satversmes tiesas spriedumus.

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) aicina visus Valsts robežsardzes darbiniekus iestāties arodbiedrībā, lai grūtos brīžos netiktu pamests likteņa varā. 

VRs 19.01.2015. pavēles Nr.50 neatbilstība

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) izskatīja Valsts robežsardzes (turpmāk - Iestāde) iekšējo normatīvo aktu, 19.01.2015. pavēli Nr. 50 “Par maksimālo naudas balvas apmēru sakarā ar nozīmīgu dienesta (darba) pienākumu izpildes laika gada dienu” (turpmāk – Pavēle Nr. 50), ko Iestāde izdevusi, pamatojoties uz citu tās iekšējo normatīvo aktu - 2009. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 46 “Dienesta (darba) kārtības noteikumi” 18.5 punktu.

PAPILDINĀTS:

  1. LR tiesībsarga vēstule par tiesībsarga lietas ierosināšanu, 29.04.2016. 
  2. LR tiesībsarga vēstule par naudas balvas samazināšanu, 11.04.2016. 

VRs atsevišķu amatpersonu rīcība

Saskaņā ar Iekšējās drošības biroja likuma 4.pantu Biroja funkcijas ir atklāt, izmeklēt un novērst noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas un darbinieki, savukārt saskaņā ar Arodbiedrību likuma 12.panta ceturto daļu Arodbiedrības savas kompetences ietvaros bez īpaša pilnvarojuma pārstāv un aizstāv savu biedru tiesības un intereses.

LIDA atbalsta Valsts policijas koledžas talku!

Vislatvijas lielās talkas ietvaros, 2016.gada 22.aprīlī Valsts policijas koledžas personāls un kadeti, ar mērķi labiekārtot un sakopt Valsts policijas koledžas teritoriju, Ezermalas ielā 8a, Rīgā, piedalījās talkā.

LIDA Komanda Stipro skrējienā!

„DNB Stipro skrējiens” ir starptautisks pasākums, kas ietver skriešanas, dažādu veiklības un spēka disciplīnu elementus. Sacensības notiek neierastā vidē. Pārvarot vairākus desmitus mākslīgi un dabīgi radītus šķēršļus, skrienot pa dubļiem un ūdeni.
 
Šogad arī Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība ļaujas izaicinājumam un piedalās šajā skrējienā atpūtas un sporta kompleksā “Zelta Zirgs”, Ķegumā, 2016. gada 7. maijā ar savu komandu Masu startā:
 
Edgars Bole
Juris Peršins
Igors Prazdņikovs
Sandra Rožnaja 
 
LIDA Komandai novēlam: Ticēt sev, cīnīties un izbaudīt katru mirkli!


Lejupielādēt attēlus

LIDA vīzija

          

LIDA mērķi