Pārlekt uz galveno saturu

27.02.2015. LIDA tikšanās ar KNAB darbiniekiem

27/02/2015

Par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu Jūrmalas pilsētā

Par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu Jūrmalas pilsētā

 2009.gada 26.februārī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma saistošus noteikumus Nr.5 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā”[1].
Noteikumi nosaka, ka ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 178 euro.
Latvijā kopš 2015.gada 1.janvāra noteikta minimālā mēneša alga 360 euro.
Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrībā (LIDA) vērsās Jūrmalas pilsētā dzīvojoši Tieslietu un Iekšlietu ministrijas sistēmā strādājoši darbinieki, lūdzot palīdzēt noskaidrot, kāpēc Jūrmalas pilsētas dome negroza 2009.gada noteikumus un nepaaugstina vidējo ienākumus ģimenei (personai), lai tā spētu saņemt atbilstošu palīdzību.
LIDA uzskata, ka pašvaldībai jārūpējas par saviem iedzīvotājiem un nav pieļaujams, mākslīgi samazināt trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu (personu) loku, kuriem nepieciešama valsts un pašvaldības palīdzība.
LIDA aicina Jūrmalas pilsētas domi un tās priekšsēdētāju Gati Truksni steidzīgi veikt pasākumus, lai tiktu paaugstināta ģimenes (personas) ienākumu summa līdz valstī noteiktās minimālās algas apmēra, kuras apmērs ir mazāks, lai saņemtu maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu.

LIDA pievienojas Memorandam!

LIDA pievienojas Memorandam!

 rešdien, 25.februārī, Ministru prezidente Laimdota Straujuma kopā ar Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušajām NVO vienojās par būtiskākajām 2015.gada prioritātēm - NVO fonda izveide Latvijā, tautsaimniecības izaugsme, ģimenes un indivīda dzīves kvalitāte, valsts drošība.

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs piedāvā psiholoģisku atbalstu amatpersonām

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs piedāvā psiholoģisku atbalstu amatpersonām

 Otrdien, 24.februārī, Ministru kabinets izdeva noteikumus "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.943 "Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums"", kas kā vienu no Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram funkcijām nosaka psiholoģiska atbalsta sniegšanu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

Bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai var pieteikties arī dzimtsarakstu nodaļās

Bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai var pieteikties arī dzimtsarakstu nodaļās

 Sākot ar šī gada 1.februāri visās Rīgas dzimtsarakstu nodaļās un pilsētas Dzemdību namā, reģistrējot jaundzimušo, var pieteikties ne tikai pašvaldības vienreizējām pabalstam ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu, bet arī valsts bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai. Tas kļuvis iespējams pašvaldības un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) sadarbības līguma noslēgšanas rezultātā.

25.02.2015. LIDA pievienojas Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības Memorandam

25/02/2015 12:16

20.02.2015. LIDA dalība projekta uzraudzības komitejas sanāksmē sakarā ar formas tērpiem

20/02/2015 12:12

02.02.2015. Iekšlietu ministrija par apavu iegādi

13.02.2015. - LIDA dalība VP 2014.gada darba rezultātu pārskata sanāksmē

02/02/2015 13:21

04.02.2015. - LIDA tikšanās ar VP amatpersonām par ēdiena iepirkuma procedūru

02/02/2015 13:18
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera