Trade union of Latvian Interior employees «Taisnīgu attieksmi cītīgā darbā ar godu pret visiem un ikkatru!»
     Facebook Twitter Skype Draugiem E-pasts

Jaunā darba samaksa

Ar 2017. gada 1.janvāri tika pabeigta jaunā darba samaksas ieviešana. Arodbiedrība vērš uzmanību, ka jaunā darba samaksa tika ieviesta divos posmos no 2016.gada 1.janvāra, kad Iekšlietu nozares amatpersonām tika palielināta mēnešalga un piemaksa par speciālo dienesta pakāpi, līdz ar to atalgojums pieauga lineāri, bet savukārt, no 2017.gada 1.janvāra mēnešalga tika noteikta atbilstoši jaunajam amatu katalogam. Attiecīgi atalgojuma pieaugums šo divu gadu periodā katrai amatpersonai būs individuāls.

Arodbiedrība aicina katru amatpersonu jauno darba samaksu vērtēt izejot no šādiem kritērijiem:

1) 2017. gada algu jāsalīzina ar 2008.gada algu vai ar 2015.gada algu. Salīdzināt algu 2016. gadā un 2017. gadā nav pareizi, jo šajos gados notika darba samaksas ieviešana. Arodbiedrība piekrīt, ka jaunā darba samaksas sistēma bija jāievieš uzreiz vienā gadā, taču valstij pietrūka naudas, lai ieviestu un pabeigtu algu reformu. 

2) Arodbiedrība atsaucas uz 2017.gada 26.janvārī  Iekšlietu ministrijā notikušo Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdi, kurā Iekšlietu ministrija sociālos partnerus informēja par jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. Sociālie partneri pauda konceptuālu atbalstu jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanai. 

3) Saskaņā ar sēdē nolemto, jaunās darba samaksas pārskatīšana varētu notikt šī gada otrajā pusē, bet līdz tam laikam ir jāapkopo galvenās problēmas. Arodbiedrība šai sakarā aicina vērsties un informēt par šīm nepilnībām. 

4) Jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanā ir ieguldīts vairāku gadu darbs un šī sistēma atstās pozitīvu ietekmi ne tikai uz amatpersonu atalgojumu, bet arī uz citiem atlīdzības faktoriem, piemēram, virsstundu darba apmaksu un izdienas pensiju apmēru, atvaļinājuma pabalstiem, piemaksu par aizvietošanu u.c.

Arodbiedrība aicina pirms izteikt asu kritiku izvērtēt un informēt arodbiedrību par nepilnībām, lai apkopojot visu varētu pilnvērtīgi aizstāvēt Jūsu intereses ministrijā un valdībā. 

Tuvākie notikumi

GalerijaPartneri